Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
22 Mar 19 2 , imago, gezien Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Turfmeersen
22 Mar 19 1 imago, gezien Dagpauwoog - Aglais io Turfmeersen
22 Mar 19 1 , imago, langstrekkend zuid, gezien Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Turfmeersen
22 Mar 19 1 , imago, gezien Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Turfmeersen
22 Mar 19 1 baltsend / zingend Tjiftjaf - Phylloscopus collybita Turfmeersen
22 Mar 19 1 imago, gezien Gehakkelde aurelia - Polygonia c Turfmeersen
22 Mar 19 1 , imago, gezien Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Turfmeersen
22 Mar 19 1 imago, gezien Dagpauwoog - Aglais io Turfmeersen
22 Mar 19 1 imago, gezien Dagpauwoog - Aglais io Turfmeersen
22 Mar 19 1 , imago, gezien Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Turfmeersen
22 Mar 19 2 , imago, gezien Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Turfmeersen
22 Mar 19 1 imago, gezien Gehakkelde aurelia - Polygonia c Turfmeersen
22 Mar 19 1 , imago, langstrekkend zuid, gezien Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Turfmeersen
22 Mar 19 1 Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Turfmeersen
22 Mar 19 1 imago Gehakkelde aurelia - Polygonia c Turfmeersen
22 Mar 19 1 , imago, gezien Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Turfmeersen
22 Mar 19 1 , imago Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Turfmeersen
22 Mar 19 1 imago, foeragerend Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Turfmeersen
22 Mar 19 1 imago Dagpauwoog - Aglais io Turfmeersen
22 Mar 19 1 , imago, gezien Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Turfmeersen
22 Mar 19 2 , imago, gezien Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Turfmeersen
22 Mar 19 1 , imago, gezien Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Turfmeersen
22 Mar 19 1 , imago, gezien Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Turfmeersen
22 Mar 19 2 , imago, gezien Dagpauwoog - Aglais io Turfmeersen
22 Mar 19 1 , imago, gezien Gehakkelde aurelia - Polygonia c Turfmeersen