Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
13 Jan 20 1 jagend Blauwe Kiekendief - Circus cyaneus Heidebos
13 Jan 20 22 Koperwiek - Turdus iliacus Heidebos
13 Jan 20 1 jagend Blauwe Kiekendief - Circus cyaneus Zandberg
13 Jan 20 8 foeragerend Boomleeuwerik - Lullula arborea Zandberg
13 Jan 20 1 Groene Specht - Picus viridis Heidebos
13 Jan 20 2 Zwarte Kraai - Corvus corone Heidebos
13 Jan 20 4 Gaai - Garrulus glandarius Heidebos
13 Jan 20 2 Gaai - Garrulus glandarius Heidebos
13 Jan 20 1 Gaai - Garrulus glandarius Heidebos
13 Jan 20 8 Kauw - Coloeus monedula Heidebos
13 Jan 20 1 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
13 Jan 20 2 Zwarte Mees - Periparus ater Heidebos
13 Jan 20 1 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
13 Jan 20 2 Zwarte Kraai - Corvus corone Heidebos
13 Jan 20 3 Kuifmees - Lophophanes cristatus Heidebos
13 Jan 20 1 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
13 Jan 20 3 Kuifmees - Lophophanes cristatus Heidebos
13 Jan 20 32 Kauw - Coloeus monedula Heidebos
13 Jan 20 1 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
13 Jan 20 2 Houtduif - Columba palumbus Heidebos
13 Jan 20 2 Kuifmees - Lophophanes cristatus Heidebos
13 Jan 20 2 Ekster - Pica pica Heidebos
13 Jan 20 1 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
13 Jan 20 4 Kauw - Coloeus monedula Heidebos
13 Jan 20 8 Kauw - Coloeus monedula Heidebos