Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
06 Apr 20 2 imago, gezien Gehakkelde aurelia - Polygonia c Turfmeersen
06 Apr 20 1 baltsend / zingend Tjiftjaf - Phylloscopus collybita Heidebos
06 Apr 20 1 baltsend / zingend Boomleeuwerik - Lullula arborea Heidebos
06 Apr 20 1 ♂︎ baltsend / zingend Vink - Fringilla coelebs Heidebos
06 Apr 20 1 Rode Eekhoorn - Sciurus vulgaris Heidebos
06 Apr 20 2 Pimpelmees - Cyanistes caeruleus Heidebos
06 Apr 20 2 Buizerd - Buteo buteo Heidebos
06 Apr 20 1 baltsend / zingend Roodborst - Erithacus rubecula Heidebos
06 Apr 20 1 roepend Groene Specht - Picus viridis Heidebos
06 Apr 20 1 baltsend / zingend Zwarte Mees - Periparus ater Heidebos
06 Apr 20 1 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
06 Apr 20 1 ♂︎ baltsend / zingend Roodborsttapuit - Saxicola rubicola Heidebos
06 Apr 20 1 baltsend / zingend Boomkruiper - Certhia brachydactyla Heidebos
06 Apr 20 1 baltsend / zingend Winterkoning - Troglodytes troglodytes Heidebos
06 Apr 20 1 baltsend / zingend Roodborst - Erithacus rubecula Heidebos
06 Apr 20 1 Heggenmus - Prunella modularis Heidebos
06 Apr 20 1 ♂︎ baltsend / zingend Blauwborst - Luscinia svecica Heidebos
06 Apr 20 1 ♂︎ baltsend / zingend Zwartkop - Sylvia atricapilla Heidebos
06 Apr 20 1 imago Dagpauwoog - Aglais io Heidebos
06 Apr 20 1 imago Groot koolwitje - Pieris brassicae Heidebos
06 Apr 20 1 ♂︎ imago, overvliegend Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Heidebos
06 Apr 20 1 imago Dagpauwoog - Aglais io Heidebos
06 Apr 20 1 roepend Boomklever - Sitta europaea Heidebos
06 Apr 20 1 gehoord Kleine Bonte Specht - Dryobates minor Heidebos
06 Apr 20 1 roepend Groene Specht - Picus viridis Heidebos