Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
02 Dec 18 2 (exact aantal), vruchtlichaam, veldwaarneming Schubbige boschampignon - Agaricus silvaticus Heidebos
02 Dec 18 301 (schatting), bloeiend, natuurlijk, veldwaarneming Rankende helmbloem - Ceratocapnos claviculata Heidebos
02 Dec 18 1 (gezien niet geteld), bovengronds afgestorven, natuurlijk, veldwaarneming Vroege haver - Aira praecox Heidebos
02 Dec 18 1 (exact aantal), vruchtlichaam, veldwaarneming Vliegenzwam - Amanita muscaria Heidebos
02 Dec 18 2 (exact aantal), vruchtlichaam, veldwaarneming Platte tonderzwam - Ganoderma lipsiense Heidebos
02 Dec 18 1 (gezien niet geteld), vegetatief, microscopisch onderzocht Bosschildmos - Flavoparmelia caperata Heidebos
02 Dec 18 101 (schatting), vruchtlichaam, veldwaarneming Levermelkzwam - Lactarius hepaticus Heidebos
01 Dec 18 2 Vuurgoudhaan - Regulus ignicapilla Turfmeersen
30 Nov 18 1 Winterkoning - Troglodytes troglodytes Turfmeersen
30 Nov 18 1 Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
30 Nov 18 2 Slobeend - Spatula clypeata Turfmeersen
30 Nov 18 30 (schatting), foeragerend Putter - Carduelis carduelis Turfmeersen
30 Nov 18 1 Dodaars - Tachybaptus ruficollis Turfmeersen
30 Nov 18 37 Bergeend - Tadorna tadorna Turfmeersen
30 Nov 18 2 Tafeleend - Aythya ferina Turfmeersen
30 Nov 18 1 Dodaars - Tachybaptus ruficollis Turfmeersen
30 Nov 18 1 Torenvalk - Falco tinnunculus Turfmeersen
30 Nov 18 1 adult, opvliegend, gezien Houtsnip - Scolopax rusticola Heidebos
30 Nov 18 1 gal Galappelwesp - Cynips quercusfolii Heidebos
30 Nov 18 1 Houtsnip - Scolopax rusticola Heidebos
29 Nov 18 14 Bergeend - Tadorna tadorna Turfmeersen
29 Nov 18 1 Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
29 Nov 18 2 Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
29 Nov 18 1 Turkse Tortel - Streptopelia decaocto Heidebos
29 Nov 18 1 Kuifmees - Lophophanes cristatus Heidebos