Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling

Waarnemingen

Datum Details Soort Gebied
27 Feb 24 1 Heggenmus - Prunella modularis Heidebos
27 Feb 24 1 Zanglijster - Turdus philomelos Heidebos
27 Feb 24 1 imago Bruine winterjuffer - Sympecma fusca Heidebos
27 Feb 24 1 imago Bruine winterjuffer - Sympecma fusca Heidebos
27 Feb 24 1 imago Bruine winterjuffer - Sympecma fusca Heidebos
27 Feb 24 1 Merel - Turdus merula Heidebos
27 Feb 24 1 Grote Lijster - Turdus viscivorus Heidebos
27 Feb 24 1 baltsend / zingend Grote Lijster - Turdus viscivorus Heidebos
27 Feb 24 1 Boomkruiper - Certhia brachydactyla Heidebos
27 Feb 24 1 imago Grijze Zandbij - Andrena vaga Heidebos
27 Feb 24 1 Boomklever - Sitta europaea Heidebos
27 Feb 24 1 roepend, gehoord Zwarte Specht - Dryocopus martius Heidebos
27 Feb 24 2 Buizerd - Buteo buteo Heidebos
27 Feb 24 2 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
27 Feb 24 1 Boomklever - Sitta europaea Heidebos
27 Feb 24 1 Kleine Bonte Specht - Dryobates minor Heidebos
27 Feb 24 1 Groene Specht - Picus viridis Heidebos
27 Feb 24 1 Groene Specht - Picus viridis Heidebos
27 Feb 24 4 Kuifmees - Lophophanes cristatus Heidebos
27 Feb 24 1 Sperwer - Accipiter nisus Heidebos
27 Feb 24 1 Ree - Capreolus capreolus Heidebos
27 Feb 24 1 Narcissus x cyclazetta (N. cyclamineus x tazetta) - Heidebos
27 Feb 24 1 Klimop - Hedera helix Heidebos
27 Feb 24 1 Narcissus x cyclazetta (N. cyclamineus x tazetta) - Heidebos
25 Feb 24 2 adult, baltsend / zingend Fuut - Podiceps cristatus Heidebos

Bron: www.waarnemingen.be
We raden je aan www.waarnemingen.be te consulteren als je specifiek wenst te zoeken op tijd, soort en/of (andere) locatie(s) dan hier vermeld.