Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
16 Oct 19 30 opvliegend Houtduif - Columba palumbus Heidebos
16 Oct 19 1 Sperwer - Accipiter nisus Heidebos
16 Oct 19 1 jagend Slechtvalk - Falco peregrinus Heidebos
16 Oct 19 1 Gaai - Garrulus glandarius Heidebos
16 Oct 19 12 overvliegend, gezien en gehoord Kruisbek - Loxia curvirostra Heidebos
16 Oct 19 4 foeragerend Grote Lijster - Turdus viscivorus Heidebos
16 Oct 19 20 Koperwiek - Turdus iliacus Heidebos
16 Oct 19 1 Groene Specht - Picus viridis Heidebos
15 Oct 19 1 Kuifmees - Lophophanes cristatus Heidebos
15 Oct 19 100 overvliegend zuid, gezien en gehoord Veldleeuwerik - Alauda arvensis Heidebos
15 Oct 19 1 Groene Specht - Picus viridis Heidebos
15 Oct 19 2 Merel - Turdus merula Heidebos
15 Oct 19 1 roepend, gehoord Gaai - Garrulus glandarius Heidebos
15 Oct 19 1 roepend Kleine Bonte Specht - Dryobates minor Heidebos
15 Oct 19 1 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major Heidebos
15 Oct 19 2 baltsend / zingend, gehoord Roodborst - Erithacus rubecula Heidebos
15 Oct 19 1 Boomkruiper - Certhia brachydactyla Heidebos
15 Oct 19 1 roepend Zwarte Specht - Dryocopus martius Heidebos
15 Oct 19 1 Goudhaan - Regulus regulus Heidebos
15 Oct 19 3 vruchtlichaam Eikhaas - Grifola frondosa Heidebos
15 Oct 19 3 vruchtlichaam Spechtinktzwam - Coprinopsis picacea Heidebos
15 Oct 19 1 vruchtlichaam Ruitjesbovist - Calvatia utriformis Heidebos
14 Oct 19 1 Akkerslak onbekend - Deroceras spec. Turfmeersen
14 Oct 19 1 Kameelhalsvlieg onbekend - Raphidioptera indet. Turfmeersen
14 Oct 19 1 imago Atalanta - Vanessa atalanta Heidebos