Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
22 Mar 19 1 , imago, gezien Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Turfmeersen
22 Mar 19 1 imago Gehakkelde aurelia - Polygonia c Turfmeersen
22 Mar 19 1 imago, gezien Dagpauwoog - Aglais io Turfmeersen
22 Mar 19 1 imago, gezien Gehakkelde aurelia - Polygonia c Turfmeersen
22 Mar 19 1 imago, gezien Gehakkelde aurelia - Polygonia c Turfmeersen
22 Mar 19 1 baltsend / zingend Tjiftjaf - Phylloscopus collybita Turfmeersen
22 Mar 19 2 imago, gezien Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Reepkens
22 Mar 19 1 baltsend / zingend Tjiftjaf - Phylloscopus collybita Heidebos
22 Mar 19 1 , imago Dagpauwoog - Aglais io Heidebos
22 Mar 19 2 Heggenmus - Prunella modularis Heidebos
22 Mar 19 1 imago Dagpauwoog - Aglais io Heidebos
22 Mar 19 1 , imago Gehakkelde aurelia - Polygonia c Heidebos
22 Mar 19 1 , imago Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Heidebos
22 Mar 19 1 Winterkoning - Troglodytes troglodytes Heidebos
22 Mar 19 2 adult zomerkleed, foeragerend Zwartkopmeeuw - Ichthyaetus melanocephalus Heidebos
22 Mar 19 1 Stormmeeuw - Larus canus Heidebos
22 Mar 19 1 , imago Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Heidebos
22 Mar 19 1 , imago Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Heidebos
22 Mar 19 1 imago Gehakkelde aurelia - Polygonia c Heidebos
22 Mar 19 25 foeragerend Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus Heidebos
22 Mar 19 2 , imago Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Heidebos
22 Mar 19 1 , imago Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni Heidebos
22 Mar 19 30 imago, foeragerend Grijze Zandbij - Andrena vaga Heidebos
22 Mar 19 2 , imago Gehakkelde aurelia - Polygonia c Heidebos
22 Mar 19 2 imago, langstrekkend zuid Dagpauwoog - Aglais io Heidebos