Lijst van laatste waarnemingen in de natuurgebieden binnen de afdeling
Datum Details Soort Gebied
16 Feb 19 1 adult winterkleed, foeragerend, gezien Kuifmees - Lophophanes cristatus Heidebos
16 Feb 19 6 , (schatting), adult winterkleed, foeragerend, gezien Sijs - Spinus spinus Heidebos
16 Feb 19 1 baltsend / zingend Grote Lijster - Turdus viscivorus Heidebos
16 Feb 19 1 baltsend / zingend Roodborst - Erithacus rubecula Heidebos
16 Feb 19 1 baltsend / zingend Zanglijster - Turdus philomelos Heidebos
15 Feb 19 2 Grote Zilverreiger - Ardea alba Turfmeersen
15 Feb 19 38 Nijlgans - Alopochen aegyptiaca Turfmeersen
15 Feb 19 1 Blauwe Reiger - Ardea cinerea Turfmeersen
15 Feb 19 17 Toendrarietgans - Anser serrirostris Turfmeersen
15 Feb 19 1 Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
15 Feb 19 1 Buizerd - Buteo buteo Turfmeersen
15 Feb 19 2 Kolgans - Anser albifrons Turfmeersen
15 Feb 19 1 Slechtvalk - Falco peregrinus Turfmeersen
15 Feb 19 1 Zeearend - Haliaeetus albicilla Turfmeersen
15 Feb 19 2 Huismus - Passer domesticus Heidebos
15 Feb 19 2 (exact aantal), adult winterkleed, foeragerend, gezien en gehoord Kuifmees - Lophophanes cristatus Heidebos
15 Feb 19 1 , adult winterkleed, foeragerend, gezien Vink - Fringilla coelebs Heidebos
15 Feb 19 1 , foeragerend Rietgors - Emberiza schoeniclus Heidebos
15 Feb 19 1 , baltsend / zingend, gezien en gehoord Heggenmus - Prunella modularis Heidebos
15 Feb 19 1 , adult winterkleed, foeragerend, gezien Keep - Fringilla montifringilla Heidebos
15 Feb 19 1 adult winterkleed, rustend, gezien Holenduif - Columba oenas Heidebos
15 Feb 19 1 adult winterkleed, adult in broedbiotoop, gezien Putter - Carduelis carduelis Heidebos
15 Feb 19 1 , adult winterkleed, foeragerend, gezien Sijs - Spinus spinus Heidebos
15 Feb 19 7 (schatting), adult winterkleed, foeragerend, gezien Grote Barmsijs - Acanthis flammea Heidebos
15 Feb 19 1 (gezien niet geteld), vruchtlichaam, veldwaarneming Mosklokje onbekend - Galerina spec. Heidebos